akustičko-optički filtar


akustičko-optički filtar
acousto-optic filter
* * *
• acousto-optic utter
• acousto-optic filter

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.